• Patronat
  PKP S.A technik logistyk
  WSEiZtechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  Tramwaje Warszawskie technik elektroenergetyk transportu szynowego
  Koleje Mazowieckie technik transportu kolejowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego
  Współpracujemy również:
  Politechnika Warszawskatechnik mechatronik
  WKDtechnik transportu kolejowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektryk
  Fundacja Ziemia i Mytechnik mechatronik
  SKM technik elektroenergetyk transportu szynowego
  PKP PLK technik transportu kolejowego
  PKP Intercity technik transportu kolejowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego
  METROtechnik transportu kolejowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektryk, technik mechatronik
  PKP CARGOtechnik transportu kolejowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego
  • Kontakt

   • Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"
   • 22-822-32-52
   • Warszawa, ul. Szczęśliwicka 56
    02-353 Warszawa
    Poland
   • 519-717-515
   • 885-523-574
  • Logowanie