Terminarz

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 

( II półrocze 2.01.2018 r. –22.06.2018 r. )

 

   

DATA

WYDARZENIE ZWIĄZANE Z ŻYCIEM SZKOŁY

STYCZEŃ

02.01.2018 r.

Początek II półrocza

10 i 11.01.2018 r.

Egzaminy zawodowe. Dzień wolny dla uczniów.

11.01.2018 r. (czwartek),
godz. 1700

Zebranie z rodzicami

13.01.2018 r. (sobota)

Studniówka

15-26.01 2018 r.

Ferie

15-16 oraz 29-31.01.2018 r. Egzaminy zawodowe – praktyczne

LUTY

12-16 lutego 2017 r.

 Egzaminy zawodowe – praktyczne

22-24.02.2018 r. Targi Edukacyjne w Warszawie

MARZEC

01.03.2018 r. (czwartek), godz. 1330

Rada szkoleniowa – „Karta Nauczyciela”, plan B

10.03.2018 r. (sobota),
godz. 1000 , 1700

Dzień otwarty szkoły dla gimnazjalistów

15.03.2018 r. (czwartek), godz. 1330

Rada Pedagogiczna
Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas,
pisemne powiadomienie rodziców uczniów klas czwartych
o ocenach końcowych

14.03.2018 r. godz. 1100

Rada szkoleniowa – „Kierownik wycieczek szkolnych” 

12-14. 03.2018 r., godz. 900 Rekolekcje Wielkopostne

KWIECIEŃ

29.03 - 3.04.2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14.04.2018 r. (sobota),
godz. 1000 , 1700

Dzień otwarty szkoły dla gimnazjalistów

17.04.2018 r. (wtorek)

Koniec wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach
czwartych

20.04.2018 r. (piątek) Jubileusz Szkoły
(niedziela), godz.800 -1800 Dzień Ziemi
23.04.2018 r. (poniedziałek), godz. 1520 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna zatwierdzająca wyniki w klasach
programowo najstarszych + rada szkoleniowa (matura, oceny)
27.04.2018 r. (piątek),
godz. 900
Zakończenie zajęć w klasach programowo najstarszych.
Uroczystość z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
30 kwietnia i 2 maja Dni wolne

MAJ 

30 kwietnia i 2 maja

Dni wolne

04 – 25.05.2018 r.

Egzaminy maturalne

7.05 – 1.06

Praktyki zawodowe dla klas: 3log, 3eg, 3e, 3o

04 – 8.05.2018 r.

Matura pisemna z języka polskiego, matematyki i języka
angielskiego. Dni wolne dla uczniów

5 – 25.05.2018 r.

Matura ustna z języków obcych nowożytnych

09 – 22.05.2018 r. Część ustna egzaminu maturalnego z j. polskiego
10.05. 2018 r. (czwartek), godz. 1530 Rada Pedagogiczna.
Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas,
pisemne powiadomienie rodziców o ocenach końcowych
  Rekrutacja
12.05.2018 r. (sobota),
godz. 1000 , 1700
Dzień otwarty szkoły dla gimnazjalistów
CZERWIEC
01.06.2018 r. (piątek po Bożym Ciele) Dzień wolny
9.06.2018 r. (sobota),
godz. 800 -2000
Piknik Naukowy
12.06.2018 r. (wtorek) Koniec wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych
16.06 – 4.07. 2017 r. Egzaminy zawodowe – praktyczne
17.06.2018 r. (niedziela) Parada Niepodległości
18.06.2018 r. (poniedziałek), godz. 1330 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
19.06.2018 r. (wtorek) Egzaminy zawodowe – pisemne. Dzień wolny dla uczniów.
22.06.2018 r. (piątek),
godz. 900
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
22.06 – 4.07.2017 r. Egzaminy zawodowe – praktyczne
25.06.2018 r. (poniedziałek) Dekoracja auli na 1 września
26.06.2018 r. (wtorek) Egzaminy zawodowe
27.06.2018 r. (środa),
godz. 900
Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę
w roku szkolnym 2017/2018
LIPIEC
22.06 – 4.07.2017 r. Egzaminy zawodowe – praktyczne
03.07.2018 r.
godz. 1300
Wręczenie świadectw dojrzałości – wychowawcy klas maturalnych
pierwsza połowa lipca Rekrutacja
SIERPIEŃ
21.08.2018 r. (wtorek) Matura poprawkowa pisemna
21-22.08.2018 r. Matura poprawkowa ustna
27-29.08.2018 r. Egzaminy poprawkowe wewnętrzne
30.08.2018 r. (czwartek), godz. 900 Rada Pedagogiczna
31.08.2018 r. (piątek) Drukowanie świadectw poprawkowych
31.08.2018 r. (piątek),
godz. 900
Rada Pedagogiczna – warsztaty

 

Półrocze II          02.01.2018 r. – 22.06.2018 r. (21 tygodni)

Półrocze II w klasach maturalnych      02.01.2018 r. – 27.04.2018 r. (14 tygodni)

Aktualności

Kontakt

  • Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"
    Warszawa, ul. Szczęśliwicka 56
    02-353 Warszawa
  • 22-822-32-52

Galeria zdjęć