Lista przedmiotów

WWWNazwaSkrót
Bezpieczeństwo i higiena pracy bhp
Biologia biol.
Chemia Ch
Dystrybucja dystr.
Działalność gospodarcza gosp.
Działalność przedsiebiorstwa transportowo - spedycyjnego dpts
Edukacja dla bezpieczeństwa Edb
Ekonomika przedsiębiorstwa transportowo - spedycyjnego epts
Ekonomika w logistyce ewl
Eksploatacja taboru szynowego etsz
Elektrotechnika elektr.
Elektrotechnika i elektronika eie
Fizyka fiz.
Geografia geo.
Historia hist.
Historia i społeczeństwo his
Informatyka inf.
Instalacje elektryczne ins.el
Język angielski j.ang.
Język angielski zawodowy ang.z
Język niemiecki j.n.
Język niemiecki zawodowy nie.z
Język polski j. pol.
Laboratorium magazynowe lmag
Laboratorium maszyn i urządzeń elektrycznych lmiue
Laboratorium sieci trakcyjnych lstr
Laboratorium taboru lab. tab.
Laboratorium transportowo - spedycyjne lts
Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych lwjga
Logistyka w procesach produkcji lwpp
Maszyny i urzadzenia elektryczne miue
Matematyka mat.
Obsługa jednostek zewnętrznych ojz
Planowanie produkcji i dystrybucji ppid
Planowanie przepływów zasobów i informacji ppzi
Pneumatyka i hydraulika pih
Podstawy kosztorysowania w budownictwie pkb
Podstawy mechatroniki mech.
Podstawy prawa transportowego ppt
Podstawy projektowania obwodów elektrycznych ppoe
Podstawy przedsiębiorczości przed
Podstawy transportu i spedycji ptis
Podstawy transportu szynowego ptsz
Pomiary elektryczne pom.e
Pracownia dokumentacji technicznej pdt
Pracownia eksploatacji instalacji pei
Pracownia eksploatacji maszyn elektrycznych peme
Pracownia eksploatacji systemów energetycznych pese
Pracownia elektrotechniki i elektroniki peie
Pracownia firmy transportowej pft
Pracownia konstrukcji mechanicznych pkm
Pracownia kosztorysowania pkosz
Pracownia mechatroniczna pmech
Pracownia montażu urządzeń energetycznych pmue
Pracownia operacji rozliczeniowych por
Pracownia pneumatyki ppneu
Pracownia programowania systemów progr.
Pracownia projektowania systemów proj.
Pracownia spedycyjna pr.sp
Pracownia technik biurowych t.biur.
Praktyka zawodowa pra.z
Procesy transportowe w logistyce ptwl
Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej plwgr
Przewóz ładunków
Religia rel.
Sieci trakcyjne sieci
Systemy energetyki odnawialnej seo
Tabor szynowy tsz
Technologia i materiałoznawstwo elektryczne time
Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej tmseo
Technologie i konstrukcje mechaniczne tikm
Urządzenia i systemy mechatroniczne uism
Warsztat elektryczny war. el.
Warsztat mechaniczny war.m
Wiedza o kulturze wok
Wiedza o społeczeństwie wos
Wychowanie do życia w rodzinie wdżr
Wychowanie fizyczne wf
Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą wych
Zapasy i magazynowanie zim

Aktualności

Kontakt

  • Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"
    Warszawa, ul. Szczęśliwicka 56
    02-353 Warszawa
  • 22-822-32-52

Galeria zdjęć