• Dzień Nowych Technologii w Edukacji z Technikum nr 7

  Dzień Nowych Technologii w Edukacji z Technikum nr 7

  W dniu 21 marca 2019 roku, już po raz kolejny w naszej szkole, w ramach obchodów Dnia Nowych Technologii w Edukacji, odbędą się bezpłatne, otwarte zajęcia pt. „Nowoczesne technologie w praktyce szkolnej”.  

  Serdecznie zapraszamy uczniów wszystkich etapów edukacyjnych wraz z opiekunami oraz studentów kierunków pedagogicznych. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Należy skontaktować się z sekretariatem szkoły. Zajęcia dla jednej grupy będą trwały 45 minut.

  Zajęcia poprowadzi Magdalena Kołodziejska, nauczycielka chemii i biologii w Technikum nr 7, inicjatorka cyklicznej konferencji dla warszawskich nauczycieli (WCIES) pt. „W wirtualnym świecie przyrody”.

  więcej informacji: dzie-nowych-technologii-w-edukacji-21-marca-2019-r-275522.pdf

   

 • Konkurs: Spelling Contest

  Konkurs: Spelling Contest

  Dnia 11.03.2019r odbył się konkurs z języka angielskiego: Spelling Contest. Spelling Contest są to zawody polegające na literowaniu słów w języku angielskim. W konkursie wzięły udział klasy: 1c, 2c, 2t, 3c, 3g oraz 3w. Na podium stanęli: Paweł Sufczyński z klasy 1c oraz Piotr Mikołajczyk z klasy 2c. Wyróżnienia otrzymali: Filip Kawczyński z klasy 3g oraz Mikołaj Rosołowski z klasy 3w. W skład jury wchodzili pan Dyrektor Z. Chałas (przewodniczący), p. E. Łapińska oraz p. P. Szustak. Zwycięzcom oraz uczestnikom serdecznie gratulujemy.

  Organizacja i przygotowanie konkursu: p. Ewa Łapińska i p. Paulina Szustak

   

  Konkurs: Spelling Contest - Obrazek 1   Konkurs: Spelling Contest - Obrazek 2

  Konkurs: Spelling Contest - Obrazek 3    Konkurs: Spelling Contest - Obrazek 4

 • „Dosięgnąć kosmosu z Technikum nr 7 i rozwinąć kompetencje”

   „Dosięgnąć kosmosu z Technikum nr 7 i rozwinąć kompetencje”

  W ramach projektu „Dosięgnąć kosmosu z Technikum nr 7 i rozwinąć kompetencje”, dofinansowanego przez m.st. Warszawa, prowadzone są zapisy uczniów na następujące warsztaty (liczba miejsc ograniczona):

  1. Miejsce Ziemi we Wszechświecie

  2. Obserwacje Ziemi z ISS

  3. Wszechświat jest w nas

  4. Houston, we have a problem (w j. angielskim)

  5. Prototypowanie lądowników I łazików marsjańskich

  6. Łowcy cząstek kosmicznych – przygotowanie do szkolnego konkursu z nagrodami

  7. Amatorska służba radiokomunikacyjna

  8. Misja balonowa.

   

  Zapraszamy do udziału! Zapisy u p. M. Kołodziejskiej (s. 107).

 • NABÓR DO KLAS ZAWODOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  NABÓR DO KLAS ZAWODOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  Dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów.

 • Nowy kierunek w Technikum nr 7

  Nowy kierunek w Technikum nr 7

  Renata Kaznowska - Wiceprezydent m.st. Warszawy:

  "Spółki transportowe potrzebują wykwalifikowanych pracowników, dlatego spotkałam się z przedstawicielami największych warszawskich spółek: Tramwaje Warszawskie, SKM: Warszawska Szybka Kolej Miejska, Metro Warszawskie oraz Koleje Mazowieckie - KM, aby wspólne wypracować działania, które zachęcą młodych ludzi do kształcenia się i późniejszego podejmowania zatrudnienia w zawodach technicznych, tak pożądanych na rynku pracy. Otwieramy np. nowy kierunek technik transportu kolejowego w Technikum nr 7 d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej."

  Info: https://www.facebook.com/T7Kolejowka/

  Nowy kierunek w Technikum nr 7 - Obrazek 1

 • Projekt Sally Ride EarthKAM w Technikum nr 7

  Projekt Sally Ride EarthKAM w Technikum nr 7

  W dniach 19-25 lutego 2019 roku uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy (i na pewno nie ostatni) wzięli udział w projekcie Sally Ride EarthKAM, który polega na pozyskiwaniu zdjęć powierzchni Ziemi wykonanych z orbitalnej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Zadaniem uczniów było wytypowanie i wskazanie miejsca, które następnie zostało sfotografowane przez kamerę zainstalowaną na ISS. W ten sposób udało się pozyskać zdjęcia m.in. Japonii, Kamczatki, Chile, Mongolii a także wybrzeży Australii.

  Inicjatorką projektu adresowanego do młodzieży szkolnej jest dr Sally Ride, pierwsza Amerykanka w kosmosie. Początki projektu sięgają roku 1995 roku. Wczesniej projekt nosił nazwę KidSat. Jednak po śmierci astronautki w 2012 roku, NASA zdecydowała o zmianie nazwy programu na Sally Ride EarthKAM i pod taką nazwą znany jest dzisiaj.

  Do udziału w programie, który jest jednym z działań w ramach dofinasowanego przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy projektu pt. „Dosięgnąć kosmosu z Technikum nr 7…”,  zgłosiła uczniów nauczycielka Magdalena Kołodziejska.

  Bogatsi w nowe doświadczenia z niecierpliwością czekamy na kolejną misję, która odbędzie się w kwietniu 2019r.

  Projekt Sally Ride EarthKAM w Technikum nr 7 - Obrazek 1 Australia Projekt Sally Ride EarthKAM w Technikum nr 7 - Obrazek 2 Chile

   

  Projekt Sally Ride EarthKAM w Technikum nr 7 - Obrazek 3 Japonia  Projekt Sally Ride EarthKAM w Technikum nr 7 - Obrazek 4 Kamczatka

   

  Projekt Sally Ride EarthKAM w Technikum nr 7 - Obrazek 5 Mongolia

 • Mechatronicy w kolejnym etapie konkursu E(x)plory

  Mechatronicy w kolejnym etapie konkursu E(x)plory

  Uczniowie klasy 3c: Mateusz Gutowski, Maciej Mróz, Aleksander Szczepański (lider zespołu) i Michał Wierzbicki zakwalifikowali się do etapu regionalnego w Konkursie Naukowym E(x)plory. Konkurs daje Młodym Naukowcom szansę na skonfrontowanie swoich pomysłów z przedstawicielami świata nauki oraz zdobycie doświadczenia w prezentowaniu autorskich projektów naukowo-badawczych. Konkurs Naukowy E(x)plory składa się z trzech etapów: zgłoszenia projektu, etapu regionalnego oraz ogólnopolskiego finału. Etap regionalny odbędzie się 24 maja 2019 w Łodzi, gdzie uczniowie przedstawią swój autorski projekt „Inteligentny System Poprawiający Jakość Powietrza.” Opiekun: p. M. Imiołek

   

  Wiecej o autorskim projekcie uczniów:

  Inteligentny System Poprawiający Jakość Powietrza  opiera się na ruchu powietrza wytwarzanym przez urządzenie, które jednocześnie jest centrum zarządzania całym systemem. Umożliwia ono kontrolowanie ruchu powietrza w dwóch kierunkach czyli nawiewanego zasysanego z zewnątrz poprzez czerpnię (otwór w ścianie zewnętrznej) i usuwanego z pomieszczeń oraz odzyskiwanie ciepła, z nagrzanego już, ale zanieczyszczonego, wilgotnego i nasyconego dwutlenkiem węgla powietrza. Powietrze zużyte, przechodząc przez wymiennik ciepła, oddaje swoją energię do powietrza wchodzącego z zewnątrz nie mieszając się z nim. Cały proces przebiegałby bezgłośnie i z minimalnym zużyciem energii. Powietrze rozprowadzane jest po domu kanałami wentylacyjnymi. W tym systemie powietrze, które jest nawiewane do domu, jest filtrowane. Zanim trafi do pomieszczeń, przechodzi przez filtry umieszczone wewnątrz urządzenia przy wymienniku, które oczyszczają nawiewane powietrze zatrzymując większość zanieczyszczeń, takich jak insekty, pył i kurz.

 • Lekcja bankowości w Centrum Pieniądza NBP

  Lekcja bankowości w Centrum Pieniądza NBP

  W dniu 22 lutego 2019r. klasa 1g uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka. Temat lekcji – „Bank i pieniądz” poświęcony był historii bankowości oraz zasadom działania różnych typów banków. Uczniowie dowiedzieli się również, jak odróżnić fałszywe pieniądze od prawdziwych i co należy zrobić z uszkodzonymi banknotami.  Mieli także możliwość sprawdzić się, czy są w stanie udźwignąć sztabkę złota. Opiekunami podczas wyjścia do CP były nauczycielki: M. Kołodziejska i E. Łapińska.

   

  Lekcja bankowości w Centrum Pieniądza NBP - Obrazek 1 Lekcja bankowości w Centrum Pieniądza NBP - Obrazek 2

  Lekcja bankowości w Centrum Pieniądza NBP - Obrazek 3 Lekcja bankowości w Centrum Pieniądza NBP - Obrazek 4

 • 10…9…8…7…6…5…4…3…2…1…START!

  10…9…8…7…6…5…4…3…2…1…START!

  W naszej szkole właśnie wystartował projekt pt. „Dosięgnąć kosmosu z Technikum nr 7 i rozwinąć kompetencje”, którego celem jest rozbudzenie i wspieranie zainteresowań naukowych uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz rozwój kompetencji kluczowych. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne. Jego partnerami są ESERO Polska oraz Fundacja OPOR. Pomysłodawcą projektu oraz koordynatorem działań jest Magdalena Kołodziejska, nauczycielka chemii i biologii, ambasadorka kosmiczna ESERO.

  W ramach projektu zaplanowano szereg misji, których zwieńczeniem będzie majowy Kosmiczny Piknik Naukowy.

 • DNI OTWARTE

  DNI OTWARTE

  DNI OTWARTE SZKOŁY DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

   

  09.03.2019 godz: 10:00 i 17:00

  06.04.2019 godz: 10:00 i 17:00

  11.05.2019 godz: 10:00 i 17:00

   

  Serdecznie zapraszamy

   

 • STUDNIÓWKA KLAS 4

  STUDNIÓWKA KLAS 4

  FOTORELACJA ZE STUDNIÓWKI KLAS 4

   

  STUDNIÓWKA KLAS 4 - Obrazek 1 STUDNIÓWKA KLAS 4 - Obrazek 2

  STUDNIÓWKA KLAS 4 - Obrazek 3 STUDNIÓWKA KLAS 4 - Obrazek 4

  STUDNIÓWKA KLAS 4 - Obrazek 5 STUDNIÓWKA KLAS 4 - Obrazek 6

  STUDNIÓWKA KLAS 4 - Obrazek 7 STUDNIÓWKA KLAS 4 - Obrazek 8

  STUDNIÓWKA KLAS 4 - Obrazek 9

   

 • Statuetka dla Technikum nr 7 za działania na rzecz wody na świecie

  Statuetka dla Technikum nr 7 za działania na rzecz wody na świecie

  Nasza szkoła otrzymała statuetkę Badacza Wody, w dowód uznania za działania prowadzone na rzecz zasobów wody na świecie.

  W bieżącym roku szkolnym Technikum nr 7 przystąpiło do międzynarodowego programu Badacz Wody, w którym oprócz Polski biorą udział takie kraje jak: Bermudy, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Afryka Południowa, Hiszpania, Szwajcaria, Turcja i Wielka Brytania.

  Misją Badaczy jest ratowanie wspaniałego świata WODY!

  Szkolny koordynator: Magdalena Kołodziejska

 • I Edycja Świątecznych Paczek Kolejówki

  I Edycja Świątecznych Paczek Kolejówki

  I Edycja Świątecznych Paczek Kolejówki zakończona sukcesem!


  Dzięki uczniom naszej szkoły udało się stworzyć paczki zawierające m.in. kaszę, cukier, mąkę, ryż, dżem, herbatę, płatki śniadaniowe, majonez czy makaron. Oczywiście, nie mogło zabraknąć czegoś słodkiego, aby umilić ten świąteczny czas. Wszystkim zaangażowanym klasom dziękujemy za przyniesione rzeczy.


  Czekamy na wszystkich za rok razem z II Edycją Świątecznych Paczek Kolejówki.


  Organizatorzy: P.Sieczka, P.Gabryluk z klasy 3g, opiekunowie: p. M. Częstochowski, ks. D. Szafarz.

   

  I Edycja Świątecznych Paczek Kolejówki - Obrazek 1 I Edycja Świątecznych Paczek Kolejówki - Obrazek 2 I Edycja Świątecznych Paczek Kolejówki - Obrazek 3 I Edycja Świątecznych Paczek Kolejówki - Obrazek 4 I Edycja Świątecznych Paczek Kolejówki - Obrazek 5

 • Technikum nr 7 partnerem projektu "Z Ochoty w Kosmos – Krótka Fala 2018"

  Technikum nr 7 partnerem projektu "Z Ochoty w Kosmos – Krótka Fala 2018"

  W ostatnich miesiącach roku 2018, Fundacja OPOR w partnerstwie z Technikum nr 7 w Warszawie, Stowarzyszeniem Mieszkańców  i Przyjaciół Kolonii Wawelberga oraz Fundacją JEDEN MURANÓW realizowała projekt łączący technikę, naukę i bardzo dobra zabawę. Projekt adresowany był do uczniów warszawskich szkół, a jego tematyka dotyczyła misji kosmicznych. Zajęcia prowadzone były m.in. w Technikum nr 7, w Wolskim Centrum Kultury – Otwarta Kolonia przy ul. Górczewskiej oraz w szkołach uczestniczących w projekcie. Koordynatorzy projektu: Witold Zakrzewski (Fundacja OPOR) i Magdalena Kołodziejska (Technikum nr 7).

  Projekt został sfinansowany przez m. st. Warszawa.

   

  Technikum nr 7 partnerem projektu "Z Ochoty w Kosmos – Krótka Fala 2018" - Obrazek 1  Technikum nr 7 partnerem projektu "Z Ochoty w Kosmos – Krótka Fala 2018" - Obrazek 2 Technikum nr 7 partnerem projektu "Z Ochoty w Kosmos – Krótka Fala 2018" - Obrazek 3

 • Świąteczne Warsztaty Mydlarskie

  Świąteczne Warsztaty Mydlarskie

  Przed Świętami Bożego Narodzenia, w dn. 20.12.2018r. w naszej szkole odbyły się warsztaty mydlarskie, podczas których można było stworzyć mydełko według własnego pomysłu. Warsztaty adresowane były dla całej społeczności szkolnej. Udział w nich wzięli zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Nie zabrakło również Pana Dyrektora, Zbigniewa Chałasa. Przygotowanie: p. M. Kołodziejska.

   

  Świąteczne Warsztaty Mydlarskie - Obrazek 1 Świąteczne Warsztaty Mydlarskie - Obrazek 2

 • WESOŁYCH ŚWIĄT!

  WESOŁYCH ŚWIĄT!

   

   

   

  Najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnej atmosferze oraz wielu miłych chwil w nadchodzącym Nowym 2019 Roku życzy Technikum nr 7

 • Wodne Warsztaty

  Wodne Warsztaty  W dniu 10 grudnia 2018 roku, klasa 1 logistyczna wzięła udział w warsztatach, 

  których celem było uświadomienie uczniom wartości wody dla życia na Ziemi.

  Podczas zajęć uczniowie budowali filtry i oczyszczali wodę oraz określali ilość 

  wody skrywającej się w codziennie spożywanych produktach. Na koniec spotkania

  uczestnicy złożyli deklaracje, w jaki sposób będą oszczędzać wodę.

  Warsztaty zostały zorganizowane i przeprowadzone przez Magdalenę

  Kołodziejską – nauczycielkę chemii i biologii we współpracy z Fundacją GAP Polska 

  w ramach projektu „100 działań młodzieży na 100-lecie odzyskania niepodległości”.
   

   

  Wodne Warsztaty - Obrazek 1 Wodne Warsztaty - Obrazek 2

 • SUKCES NA OLIMPIADZIE GEOGRAFICZNEJ!

  SUKCES NA OLIMPIADZIE GEOGRAFICZNEJ!

  Mateusz Świątek z kl. 4g i Julia Szewczyk z kl. 2g zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego Olimpiady Geograficznej. Ich zadaniem było napisanie pracy naukowej na temat wybranej gminy w Polsce lub ułożenie wycieczki dydaktycznej. Serdecznie gratulujemy, życzymy sukcesów na zawodach w lutym. Opiekun: p. A. Olszak.

 • Zapraszamy!

  Zapraszamy!
 • Nowoczesna szkoła z tradycją

  Nowoczesna szkoła z tradycją

  Pod takim hasłem uczniowie i nauczyciele promowali w listopadzie naszą szkołę wśród uczniów gimnazjów i szkół podstawowych.  Podczas Dni Otwartych zorganizowanych w Zespole Szkół nr 26 przy ul. Urbanistów, a także w Centrum Kształcenia Praktycznego zaprezentowaliśmy urządzenia wykonane przez naszych uczniów. Bardzo wielu odwiedzających zadeklarowało, że odwiedzi Technikum nr 7 podczas Dni Otwartych organizowanych   9 marca, 6 kwietnia i 11 maja 2019 r.

  Drodzy Gimnazjaliści i Uczniowie klas ósmych ZAPRASZAMY!

   

  Nowoczesna szkoła z tradycją - Obrazek 1

Aktualności

Kontakt

 • Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"
  Warszawa, ul. Szczęśliwicka 56
  02-353 Warszawa
 • 22-822-32-52

Galeria zdjęć